Pokud se zabýváme otázkou, jak propojit různé úrovně budov, nebo terénu (protože nespojujeme jenom jednotlivá podlaží v budovách, ale často i exteriér s interiérem, různě vysoké úrovně terénu a podobně), musíme se zmínit o základních typech používaných konstrukčních řešení. Žádné není lepší, či horší ostatních. Pouze je každé vhodné pro jiné použití, každé má svoje výhody v některém směru a naopak nevýhody v jiném a to i v závislosti na prostoru, kde jsou použity.

Základní typy

V základu se schodištím věnujeme buď z hlediska konstrukce, nebo použitého materiálu. Konstrukce máme převážně tyto: samonosné, čepové, bočnicové a točité. Každé je typické pro jiné použití. Zatímco například točitá mají svůj půvab a šetří prostor, nejsou vhodná pro osoby se ztíženou schopností pohybu. Pro ně se uplatní typy ostatní v přímém, či lomeném provedení.